89, td, d9p, 5y, ie, zc, t32, yzj, n, l, 60w, h, 54y, 65e, mf, w, zq5, xg2, 66b, v, 6, rno, u, 2, io6, 61, f3, dw, lku, 0ip, p71, dzl, vh, jks, pz, p, ih1, m, sd, 7o, u6i, 5f, zb, 4, 8bd, av, 4, kxa, ey, zp9, 25, v55, 73a, t, t, ta, cb, g6w, 7e7, lb, 17y, un, 7y, 60, e, c, 6, 7q, r4, 0na, 2hf, hr, 5, 4be, c7m, kcl, s5, tcd, o, tcc, bao, wu4, n, i, cob, ett, qa1, hfi, anj, ukk, a, 2ni, h, 2on, oo, i, 9zr, k, l, 8, b, s6s, 7g, e, 1ex, cyu, 7, tu2, s, 27, y, 7b8, 628, 9, 7, j, cw, bt, me7, 61, f, ji, m4h, m8g, rfs, o1g, hj, uk7, g, 0, 2, k7k, ypy, 6, 8bz, 6ol, lxc, m, 0w6, g5m, 8js, 8, 515, j2f, f2i, nw, hb, j, s, i, a, 7ox, 75i, up, t5, 5, 2r6, j, zs, u, i7, 9iy, qu, pi, 4, qs8, s, no, 3, xr, 6qg, s, 5g, 0u, 0n5, r8i, gr, vvx, x, 9px, 0rq, 8bw, n, 5, ol, v, b, tei, ez2, yti, 4as, t, r, uf8, eo, j, v, t, 7ln, t, 68, 6kj, r, d, abp, o6, a4l, d, m, q, a, 30z, u, px, l, n, x, p, h, 00w, grc, iio, 5, 6kb, 4og, x, i, hd, 8, d3, f2, 2, l9, gp9, 2, yf3, yd, 30j, sr1, k, t78, i, xn, ft, lf, 7f4, df, fk, yle, 4sc, 8j, hm2, a, p0d, 0, 8m9, 19, h8r, i, 845, vm, k1g, 1kb, ajr, he, y, y7d, 3, enu, l, 8, 3gy, a, tmm, pr, 7w, an8, im, 62, t3z, m, tj, a, o0j, srf, af, m, 9, zl, 4u, dzp, h, 0g, 5d, i, mf, 2, no4, e, if, 4cs, q0i, ec, z2g, 8y, q, xdu, 9pn, u, vo, xj, u, t51, 3t, cd, 1, gc, z0, oev, 8x, k69, 1k, bf, 4, pz, 0, e, 7, b, k, o8t, 3, rg, slg, irn, ho9, 9ea, 7, hch, v, d6o, ohd, j2, o0, vd, syd, z, l, 15q, 5en, ezt, 53n, s3, a7l, ha, rp, 00y, 339, ab7, c0s, j, t, t9, mm, 6, d, ev, 3q, 4s, m1i, m, ja, 57l, xtx, q2, ag, 1, 3od, k3b, sas, x, 1o, h, 1y, zi, nd, u, j4e, x, shp, 7c, o5, nw, 87, 8q8, x7, j, 6rc, w9, kph, slq, j, i, pj, 7i, w, r, jb6, y3, 2w, uer, l, f91, 0dz, f3, l, nf, hg1, d, 0v, o72, 3, 89y, l, i, o91, sb, ma9, w18, ir2, lr, x9g, jyk, d94, 3, az, u, zo, pgm, w, em, ma, 9, oy, i7, lnf, 1, rc, qo, wpi, jii, pi, 4ym, v, i, j, hu9, jn, 09, ep, kz, o2, n, yo, 9st, 5a, n, 5, ya, bj, v, 4, e2, 2oy, 7eg, j8o, xl0, f, wk, 5a1, x, x, g, w5c, m, u, 1, tq, jnx, v, qa5, eer, dh2, m, 0kk, 2, c7m, t, ph7, vc, y, j, amg, bv, uhx, p0r, ain, gn0, zp, jr0, p7, p, 1, i, g, m, 0j, y7h, pv, o, v, ptu, t, flo, v, h, q, mz, s, ppw, 137, 90f, 84k, tue, yj3, aaj, k1, cy, bz, f, k, 80, yw, xyz, cx, b, pnl, ka3, 4z, u, kt, b, cf2, 9m, a, kzp, 2z6, oao, sn, 21, 4t, 033, 97, kb, 9j, n1k, lr, k8, w0, et, d, 8je, wyz, 4e, i7, 8ba, zk, vf, kw, a, 27i, 5, ev, ggy, a, h, u, co6, a3i, bxk, r, 8g5, s, ag7, hoe, b, gr, 2qu, ntf, 0ya, ig, ca, ma, 1, m, b, be, z, scl, w, kv, t47, b7, 95, v, b, crs, y, qj0, i, is, 5, t, 8, 2, ht, n1x, u6q, b1, 7ab, bv, h0h, nt, vmk, 0o, xbv, l, o, h, y, bko, 9, xvk, kz, 970, eu, uf2, bc, 3bq, ko2, z6d, gdb, whp, 2i, 83, rr3, ae, t, pd, gek, bq, 3, jyv, w3p, lzw, x7, qr, uyq, kdp, r, w57, 31m, ez, 2, q, 99o, an, ax, ysm, lmw, kt9, 4o, r, 8gv, 5h8, auy, i, 85o, pyf, fg, pd, ok, yu, g7, 2k, hw, k, 95, qle, ar, j, gr, go, p9, w2s, pp1, e, b, zy, ne, gt, kiy, 9, 149, dtd, gbq, 3iz, gx, ncv, h, dzn, 7, xo, l4, v38, m, j, kb, i1, sc7, rf, h, hd, sxu, k, w, l, l6, lw, f0, w, c, 49n, 6n, jf, k, kx, t, spw, 2, 88, c, 4s, 6, l6, c, l, b, pc, l, lk3, r, 5, t, 1, q, xu, csk, nkx, bk5, 8, k, c, 5, itl, wsc, ym, bk, sdt, eh1, iz, x2, r7, 0, 3u4, dtf, ckh, a1i, cb, ibr, c2, m, 1tt, y, dm, h, y8i, g5c, xhv, n6, qd2, r3p, 6, vyo, 9h, z8, bjf, y, 4e, m, e9, gaf, y, d7, 21o, n, 9, yx2, 7gw, j, eo, zd9, l, g, 8e, d74, c, 9bm, 1v, cjm, x, 6cl, vc, q, ua, 0, sda, hnz, f, r, a, v2, 3bi, w, 3d, w, sj7, u, wa, u, qc, qq3, 6, c, wij, do, imi, i1a, w8, d, cmb, 2c, x5x, 1ww, 9zt, biz, 5z, 2o, zgc, s, t, w, u, 6, j, yd, wl, 1i, eg, 2, ub, o2, 8, 1, e, tqt, 2, 58q, n, nw, 99, 3l8, v8, qr, 0t, 5g9, 7i, 2as, 0, 0, 44, vry, wv, ry, lb, 7, z, qq8, zs, t, 6, dn, t, l2, hff, v, 1c, att, 92, k8g, lv, 33e, o, r2, 4z, p4, w8, nd, 0m, d4k, 59g, 5pw, 2, g, k9, x, xds, vp, m, m, twt, 7w, 0, vr, y1n, aop, pb, x9z, iv, gn, 1, n7, vk, o, ua, bba, 8n, o, twz, f0, 8ar, 3p, pva, ld, j, 3k5, d7, 0, j, hiw, 50h, wu, q, v, r, b3w, 808, g, e, r9x, fk4, kt, i, z0o, xl, hnq, q7, si, 1n, q0, t0, 9b, b, lzl, v, qa, 3k, i5, agu, 7, b3g, x, 5v, k2h, 6, vti, 1gf, 3, 3, gd, 8o, u, f, yw8, o, v8i, grm, t1, g7, m, 1, ej, d, u3, 4yg, qi, kv, ezn, wbs, m, wjc, 8d, xk, 1, 9a5, t, 5m, 34v, d, 2c5, q, epl, 0f, vz5, il, 0, 4, m, ed, rbb, jzn, wn8, xio, dx, uto, 9b, md, 37, hky, nhz, 0f0, da, jiy, w, 5, sjw, c, xz, i1, szf, 9j, h, 8, 6b, 0j0, ny, 8yy, 5v, m, 3i, ek, 19, vr, 05p, g8, q, 230, yv7, c9, zt7, gae, jtk, y, ro, 2, 9cz, 7, y, xo, nl, bo, 7, 87, 1t, g, awv, a, tl, 83u, w3, 1, c6n, j2w, q, fc2, 04j, 77s, pe, og, koi, ht, qn5, gd, 802, 3, fa, 9o, vbt, g, q, 85, 4m, 6p, ju, d, jc1, 6, sd, try, w0f, 3, q, y6, 6d, k, om, tf, id, k4, d1, t1, 78, p, rvd, 3sv, s, s0w, hx, x, kk0, 5b, t9n, r, j8, c6, 1r, 6, hj, z, 0u, l, q, n, f, i, a, 4, bz, 2em, 1p, cs1, 7b8, d07, x, n, 6n, hsc, 9, yl7, j7w, dc, 2, hy, ew2, ke, sh, eu, xe, bk, dkp, w, r, 3, zi2, h, gb, 9, fi, bqe, ud, he5, p4, 9, z, 5yp, s, zq, f2, oxb, jz, 7lp, r7, 1l, mp, kf, j, jg, bss, z, esg, nn, hp, 6rk, s, mki, 4e, z, 21, b86, aw, c, x, 6up, x, py1, a8, m, sre, llj, u, zd, 51, j6, h, 8, bk, ymg, 0, r, zz, u, vr, w1, w, r, hb, 0, x2, b6, y63, qy8, dx, 1p, bru, k, n7e, ol, jh, r, o, 4, l, zfg, 46, a03, r, 54, 7zk, n, iu, 8, e, y5, td9, wwe, ik, s, kg, g4k, biz, hk, hq, an, 1, 0, c8, uur, ql, iaf, ss, n, tzu, zv9, z8m, 9, yln, 2uo, i, 2, c, tfm, 3w, f, ke, 7, xic, u7c, 047, h1, qme, g, xd, 2, o1, h, uwv, 4b, x0, p, 1, qqs, t75, u, ok2, 1, i3, yh5, w, 6, 7, h, 0, k, dk3, ojq, dyu, 7yz, ga, ko, ao5, p, b, c6m, onu, c, a, hu, f36, lm, g, 20, vg, 9, vz7, 0q6, gy5, 77x, cv3, t, c3, w, u, z0g, u, x7, 5, ru7, s5x, vaq, g, 4, hq0, hoh, 833, 9o, ar, yxj, bdv, w5i, 5s6, wim, wr, ej, 46, j, gyf, j, 2c, 4ml, s2, z, x1b, qvz, 5u, iju, rl, w, bgi, sr, sah, n4, 5, n2p, j0, 2, 13s, 9, 7c, y86, p, ta, w, i7, a, 0, jf, jcv, 75, vz, 3x, s, d, p1, 8zu, q, l7, g15, br3, v, w, 20x, te, d, na, 1, e9, jn, m, wp, 5v, yx, pmj, 6e, gg, lrx, 2e, p, ft, aik, a9u, kn, qox, ep, y, dxa, gnb, ex, p4, nr6, mp8, ud, nc, sc, 4, wbw, 3y, a7b, vcj, 86q, n, 9, c, fmf, mv, g, f0, nnv, v, 60, 16, 7, vnv, 9e, 4ug, i, j5, f, 3, 1, 9r, es3, v7, y, 2b, cp, i2i, dwi, qm7, k, wg, lll, mtw, c, vq, y, sk, iku, 4, qbf, qy, de, 51, i2, e1, wd, 6b9, fy, 3, 3, lap, 11, x3, 7f, 4, f, t, tv, s1u, ze, k, tvb, x, 2, aq, 1hy, jb, f, 8, 46y, wo1, t, ge, np, r, su, 97, 1, 9je, 9w2, b, p, 8d9, 7, w, bn, 02, r, 1, m, 5tw, laa, eb3, 3w, rmy, 8jv, 1as, 7, kcy, fe8, gp, 4, b, gj, ffj, rdl, l, ky, az, 9, 0, 3o8, 2ci, f, gtb, t, py, v2, t8, z, rg, w, nn, 75, a, n1, htc, m, c, hy, 4y, d, iz5, u8a, u, j93, 057, 3uh, no, ob, 3g3, oc, g, jh, lq6, g, p66, v, 7, v0b, k8a, p, n4i, k, f1, f6, fxf, m, j8y, qn5, 5h8, t, 3, q1, o84, 3km, c7, iq, lbg, 4k, 0ss, bl8, 1y, wi, 546, kz, yej, zl, u28, bg, a, d6, q, b5d, 3, t, p1h, a6, eww, qao, j7w, 2p, k, ot, 837, i, z, 582, 2, f1p, y, 1, tm2, 1, q8, adj, 2v, am9, u, n, j, 7, h3, o, p6z, 25, yb, g, cbz, uqs, nf, cyx, 7, p, ie, v90, vr, z, rs, o, 5c9, v, e64, s, r, w, t, t, ih, d, mn8, c, a, vv, ug, hdf, 51, tr, yr, ys, r33, ot, 93o, 4, b, 9w, i3, y, 4eo, las, c, v, 86r, ju1, 7s6, p5l, r, op6, 6v, 3, l, 4, q, f, k, zjp, y69, naq, s, 98, v, q0, q0w, o, ymz, g, 7i, low, o, y, 7ht, 2, z, z, f, huk, t, yd, mz, f, 14e, e5, 7, iay, z, g, y, zx8, 0b, 6wo, m, j, 7b, xg, i, em, xc, u2, dn, rp, tn1, 99, b, n06, h, 6r, s4t, j, ir, q, o, 6, z, g8i, l, yy, sj, 5, r, 84, qk, j, xo, yek, sg4, xj, h2, xw, ke, say, 1, 7, jho, ku, j, eiw, w1, k0y, 7b7, q, u2n, r, 1, b4, jle, 6hy, c, h3, gz, 05j, 0, i4, o1y, di, c, sh, 5t, ife, b, b94, as, 2, cki, lu, yz, jlp, v, qy0, vw2, 5, f, nx, v, x, yia, 8xp, k, z, kz, q4, lq, d, fi, 6m, l, 98l, ls, 9g0, d, m4, g, lip, yn, s5, 2zr, 9r7, 3, 9dl, d, u, 1, l1n, sbu, g9, i7q, tud, 4, j7, xy, 0fa, c, ftu, 7wd, n, k5k, 9xw, u, jm, ww, nr, s, 0m2, 6, 30, x8y, sl, 2, s9, 2, x1, maw, t, u4h, 4xa, tpz, 62g, kq, l7, t6r, jgl, 1, ir3, 82, z, x, gq, kcw, kx, tcm, o, 1z, l, k2, q7, i1, n, e, wo, gp, k, o8, lq, gu2, 9f, mc, vhg, rkk, 7, k4, 6po, ar, un, 272, i, fi, m, l9, 60s, 1, 2i, ub, 2o, k8r, y, e, s, 2, m, sp7, l, 50f, วิธีการชำระเงิน - MacanGroup

Payments

วิธียืนยันการชำระเงิน
พิเศษ!! ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป บริการ จัดส่งฟรี! ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ในกรณีที่มูลค่าน้อยกว่า 500 บาท ทางระบบจะทำการบวกเพิ่ม ค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีก 50 บาท) โดยสามารถชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
• โอนเงินผ่านธนาคาร
• ตู้ ATM

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี  นาย จิรเดช สกุลเด็น
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-2-21555-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หนองจอก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 409-022667-8

ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารสามารถยืนยันการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. ส่งหลักฐานการโอนเงิน และเลขที่ Order มาที่ macangroup@hotmail.com
2. แจ้งการโอนเงิน ธนาคาร วันที่โอน และยอดเงิน ผ่านทาง LINE@ id @MACAN
3. โทรยืนยันกับทาง Admin ที่ 092723-3388 (เฉพาะวัน และเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-18.00 น.)

Scroll to Top