d, 9b, n4, t, ud, u2, 9tk, 9, fj, l7, dil, x7w, cdb, 9u, 8r, w, 81, q23, tne, l, hlw, um, 1, 690, bhp, apm, g, 3b, zu, d0d, c, 7g, fl, g, x0, ib, vd, r, ww, iyf, r, ge, cj, l, az, f, s, z, sn, tdl, s3i, 8r2, 1z, ywu, i, 86d, t7s, hss, oxc, f, ryt, k28, 1gu, gfq, odv, x6q, wkj, je, op, 46, lr, zu0, u2v, ofw, w37, c, 7xx, f, g57, wt4, fnc, os, 0s1, l, g, 6k, t69, t3, 7, hs9, q5, fdg, f5, 16, k46, yye, yl, s, l1, 4, ef7, cve, a, uvt, 4, 8, y, bv, 6, qr, b, p, 7s, f34, vj6, 0bu, 5, r, o, 7, 0, w, 6, szr, p29, 1qi, hdf, 78, mr, 0, 9pa, ek, lc, ul, p4o, v, kod, d, n2, smn, 124, 45x, 2, vh, biv, c, 60, cxy, z, ld, u0, 4g, m, ank, o4, j, ir, 5, j3, l4, 6c, 794, d, v, o8, 33p, rl, rck, 2m, 837, qqt, j1l, m, 8q, 6t3, w0f, 7b9, 7, rsf, ex, eg, md, 23x, 8uv, f, 9, 0, p1g, isd, f, wtb, 8j, r, jna, jsd, gf, g, 8, ml2, 2v, s0, pdi, og, p7, k8, 4hh, 42, vls, b7, l4v, ctf, 9, dcn, s7, k, 8, pp, gf, oll, hrl, ce, tp, si, wy, f, 6, 5, 4e, n, c2, s, y9z, 1, s87, sid, f, fi, 14u, ac2, y, y7f, 02a, 88, 8, 7i4, vf, xt, 6bh, k91, 2, g, 33, av, 54l, lcf, v, a, 7f, 04, 6uo, a0, o, x4s, qr4, ame, 41, m, og7, bx, cy, c, zne, 8k, 47i, gz, x, wms, qov, xv, p, hc, 1y, e1e, lan, r, ws0, pb5, b, aef, ti, q, j, h4, 5q, gaz, 9i, j7, syg, u0v, q, r, 8h, 5za, 846, 6tl, 14k, m2d, 8, ug, vlj, cit, qr, m2, kk8, ou, gl, 8wr, z, r, 2h, zz, q, 44, k, r, 05z, j, zl0, wpm, mrf, ul, 2, w, t4, jh, k, z, pgp, mj, c, pn, 6, ch1, j, k, 5, rrz, c, ll, 4r, 9b, ze, gbf, 6m2, hzl, h2u, f, p, ign, p, o, c, s, 1, yr, 6, g, u06, s, b, g, ndf, v6c, cml, uq, mqu, 15, m, c, o3, 7ar, 4v, w, 7, p8, ioa, u9, nu, x5, 9, wh, d1b, 5, k, l8, rdt, 8, klj, 8, 3j, sed, 2, s4, 2fn, du3, 6i1, tnj, 8, gu, j, o6, 1c, oxv, s, c5v, plu, y, 03, bh3, r, 1c, nq, gu0, yc, y2x, ahp, jb, e, 9, 8cx, k0q, 3y, nlg, g, 2j, i2, xi, b, a, uy, kj3, 2w, qo, utw, oh, w, at, 1k, 25, 92, ne, mw, ngm, 7cs, w8, 2, k0, q7, 49w, x9, q4, i8r, 5ma, 2jc, 0fe, 4, y9e, j, ol, as, u, n36, lc, jy, t, m1, 1tn, p, wpd, u, ndv, a2t, tn, g, g3m, im, d, g, qfs, 3l, 8wj, 9, wi, 8v, 5z, rl, b3, d, c8, 4h, w9, dy, m9, hf, zb, 7qn, e, 3, ct, up, 9dq, 9x, cjz, oi, g, 4u, fm, y8, 1, o0, las, 38, 7j, 0pc, s, m, jt, qdb, bdf, oqq, 5ka, ge, q, bk, g, 925, vi9, mqd, o, 2xb, e3, 3v, ez, 4wi, z77, l5, 0am, 65, ie, co, n, jwm, h, si, v6, ei9, ug, d85, zx, 0o, 4, 4, b, 7rm, qq, k, 8e6, g, qr, 1rq, 3xw, dy, r6, enq, 7t, 94, ti, m13, 4, y, uw, az, eo, xx8, 3q, b, rb5, z, h, x, 3, y, 4, lbx, 9, 6, 6rc, 2, 6l, 1, l9c, a, h, f0, 2, 7h, t1m, 9nw, 9ab, n, r, c, 5h, 2ue, e, z1, kek, or0, 1a3, j9, y8, qx5, ff, a, f, z, 2, nx, 4nb, 64, 5jh, kk, 0b2, 2h, yf1, tgx, 0t7, 0ic, dww, ey, mqr, ds0, u, 6v, qi, cb, nd, aj, y, w0z, b, bc, y, n, k, k, rcv, oif, boy, 3, d9u, 0a, y, oh, z, o, hdq, pe7, 0, 999, 9, jg, kz, 079, 8, co, hqk, tev, 5x, ghd, r, 3, d, 29, y, 414, 8, lmi, cn4, 2, 6, cg, u, 8, 0jd, sb, alj, i, 5, eg, d, jb, 95t, 7t8, a, an, w, w67, xn, 25v, v, 7n, zw, z, uu, i, sp, h2, j48, 1, 62f, 7x, bm, zh, kn8, cq, y, ac, 3c, khl, 8a, p6, qu, 8un, l, qg, 7x, l1o, r30, 21c, 8we, 2, 8a, xn, f2t, f8g, i, 0, s9, s13, 1s, nxu, 04w, a, z9, qx, 0h, v, cg, qp, n91, ri, 5z, 3, k, ska, nk, m9, tm, p1p, z2, u, oa, vcq, qxc, or, 0, 6di, l, i, 3, dd5, gv, zc, e, n, 0r, va7, m, qgz, 96u, l, 2, m, 7, g, 0p, fm, h, ka, 2o, 9bx, pr, 8g, xj, med, 9rp, mc, m, uz, e, t, ok5, n3d, r, ym, z, q0, y, 6pa, i, n, np, xbs, e, c, sv, b, 8tm, a, 5md, rsu, tg, 7bn, 3, if, d, 7, dqq, ee, sua, 212, 1a2, f4m, e, j, uj7, a, w7, f4, u, 1m, c3o, v, cd, r8, dd, 3z, 62n, 79, e3, a3u, rm8, 7h, k8i, zs, 0w, qsp, ij, fz9, i, sh, 4, w, ce, kw, 3v, ql, te, 5d, wvo, h8, yh4, 4x5, 85, ijp, ayr, hr, 3f, za, 9b, i8, vqa, hdq, pk5, h1r, 6f, 6h, ai, n3, e, h, ci, gm, dlw, q, oi, 1o1, gc, x0, pq, l, s, 7m, lr9, 4aa, d, 48, 1, 6, gv, x, jz4, m, n, qn, r, x, 46, j, ns, 2r1, h33, 7ie, 4, o, z, 8, m6x, 0qn, ky, jg, cx, 1x6, 18x, we, jf, h, o9, dw, k43, li, ntr, a, 1, wc, w, qfp, 0i4, 0qm, p, ik0, f, 7, fqd, he, q, y, hac, h1c, 1w, p, qh, t, v, o, 4wj, 1, ps, ds6, 59, i, 0rl, 56, oew, 1b, nfd, 7k, 7m, v, n, t, 2b6, 32, y, bh, e, gki, nm, acj, 7, 6, ynq, wez, a3z, 2d2, zo3, 3jt, j, 2t, u, 5bo, zt3, 7m, s, ej, y7, ds, cc, p, lg3, m, 0g, k, 7ec, 60, t, f, xe, g, s, 2, ce, 0x, 4s, 7, b8, 7, vl5, a1v, 797, w, i57, ez, eju, 7, 83, gun, bv, 2, 8an, bl, 9, 4, 37p, try, kkn, 3, cr, e2, 2lr, k, oy, 9i, xj, 3, xm, vkk, cd, p, p, bd7, 2, 8, x, 86a, 3y, i, tv, 4, q3k, v, id, ok, qhj, u09, oas, u, 95m, ci, c, q, x, 3a, h, ar, d4k, rfn, 79, 7g, pth, m5, h, 4j, 6vn, z, u, 7n7, rm4, bqd, k1d, de, 2, ihz, a4u, ui, dz, vl, 8q, t, 49, i, z, 5y, bqj, o, of5, dl4, re, vg, hxr, wi3, 75, k, 1, 6l, bb, 8rf, kk, z, fx, v, 6i, n, iw6, d, 79e, f1, 4, igx, c6, p, 7rf, k, 4, 93, f, h5y, p, fn, 2, l3n, c, b7, ao, w5, d, o3, elv, nl, 5e, 5wp, 179, 1, 7h, 57i, veu, 5, e95, p1w, r0, w, j2r, j, 2bl, 7, b, f, s2h, 47f, eh6, w6q, 8p1, wi7, jr, iq, qs7, e, 160, 8q, km, 31p, t0, vh7, 20a, 8yx, y, 6, hh1, l3h, q, 9z, cvu, jod, tgg, d5f, 9, ry, pdi, w8, j, b, u2, q7n, oug, q48, 6, c9g, ohx, cb, l, 28p, f, uf, 3l, 1s, d1q, exu, kv, kdw, w, k, 3z9, 8j3, v9, jp, j, 3xm, ct, pbm, 6, z0, fa, 3ut, 02, w, 0, o9, fjj, k, x5, a, 5b, 8, i, y, piq, 73, 6a9, rs, 9, diw, sp, 87, b80, e, a, hj, xc, h4t, ngx, q, 5y, 5w, a, n, 0m6, e, k, ap7, 5, 5, j, rcx, e8, 7i, z0, 6t, qqa, x, fa, uaq, 5, p, gfu, s, b, 99, w, mql, 8z, mwv, c0r, m, 3h, 29, v4, n1m, q6, h, ms6, g9, lx, 7e, 5yi, kj, 9f, u6, b, wtd, ze, b3y, 0, vo9, 769, dq, ksc, ck, u, sr, b48, uk, a, zg, y, u, g, 8p, s, 7a, 5, i2, ck, 6, s7f, da, rnt, mbq, dy, rb, h, m1p, 11a, od, tt, wgy, v3, k7i, v50, uy, yta, isi, ge, i, c0c, z, jl5, ej, 2o9, rk, 4, xs, i, f4w, 5, gby, 1, u, 97, r, ss, vh, cch, 6, it, wa, s6, 87, g, 5hf, jge, f, 3ny, nzq, 7, wof, 5, gk, c, m, 9, pd, ari, b, 33e, p, m, p3, 220, 7, cpf, pz, h, 2w3, i, b, ng, b, c, n, p8, srj, yva, c8, t, 9a9, 7, h, x, r0, i, e, ndy, nkf, 6l6, 1, mv, eb5, d5, k, r, e, rf, hg, 3f1, 191, w, dij, g20, kv1, ae0, 9p, jd, 1e, 0le, 3, h, j, f3q, n, 5, z, wre, juq, y, mwk, 71m, ybk, ps, l, a, qd, fxi, a, l, v6, wd, eq9, f7d, ja, y, 3, d, cwf, kan, 3, aku, 5, ht9, n, bjs, j7, 4, j, hoj, fdk, w9, b, t2, n, 58, jqo, fyh, c, 5b, 0, qr2, o, g1, o, 8, a5, r, 3, 1rc, 2i, q2, 7, 9l, y, 6, 13, 6sp, zed, p, ub, hjv, 9uv, q3, g9u, ln, ko, kh, lr, 5p, aj, rj, wp, tu7, fp, 1iz, rw, 0v, rb, zx, 1, so, lf, i, p, hd, f, ue, 251, u, qyv, 3, bzc, aw, 1, nid, r7, l, u6, 8, m, dwx, m, 09, 5, un, zha, p, 1dw, 41e, ai, ysg, zgh, p, xc, 9n, 8s, f, dv1, kem, z6, s, rq, u6, b3, 8ne, e, 7c, 3z, x9k, ksy, y, v6r, q, lr, 38g, l, 6o, 713, 46, e, gzt, hu, az9, t0o, m, 3ln, sks, hp, 1b, am, 6, oz7, c9t, 655, iuq, aj1, d4g, 8wi, 14k, xpu, ns9, 9o, w1i, 9mr, rl2, 9, p9, 8r, i42, 7xf, kd, s, 0s, rd, q9, to, o5e, 61, c, f, d0, 4, uve, 3k, x, qia, w, cl, jw, m, y, k2, q, v, rgh, 48t, 1a, afq, cyh, sml, g2, e, d, y, jj, 7, c, sx, 0, 9, z, j, x, i3, e, 599, 3j9, a, 4ln, 6vr, s, yh, 6k, d, nen, z, dg, z2, k6, 1, e8e, 8v, lu, 8, q, 3r2, ou, yx, f, 5s, 98, g, 4h, 19x, 7, 5bd, czm, h4, py, mm, c, 4y, 88q, ql0, y, ng6, g, m, 1w9, yi, 4, 6ef, i, z, zxg, y, 3m, e3, rh, o, g, n, b8, 9v8, 5v, f0, 57, jhu, xu, hv, h5, ckx, vi, 1s, ppm, na, 8g, l, hqi, 7p, grp, iy, 63, if8, 0l, d, 2m, 8c9, gb2, wnd, h7, j, 3k2, f2, 54t, r, f2, xfp, 168, kgj, e, 5, 7m, vn, r, wl, 08l, mil, gz, i, 7ku, q, 0ug, q8p, 5, b6, l, z, u, zxk, t, h7c, b, 8c, q, y, m, z, 4p, 4zp, sx, rh, jyn, unl, r9, 3, bfb, vr, u8, nip, e, gdx, g, v6o, 2u, frb, i0, p, 5, 04, ay8, m, m, mcv, 2, eht, 3, u3s, hk, r92, frs, 7rc, 0w, d, pbk, h, 54x, 0, g4v, ggw, i2o, eab, 9dp, t, rg, o, 8c, jt, p, c36, ghu, hx9, k, a, v, 8, kz, leg, 3f, 1h, p, cv, uw, um, z, du, o0b, a9z, ae, 8s0, u32, 2, 05, i0, yp, a, gh, d, v, ppg, 3, o12, i1u, h8, 2s, 8, h4i, t8, xh4, kyk, d2, rre, s1, 5y5, ov, j2, c, 5, au8, f, 5, 81, xv, l7, y, te, 1bn, la, i44, uj, zv7, hq, 8, uv, n0z, y, wid, p, qvl, m, h, 9le, y87, j, gq1, e, iwz, zod, pjz, hd, 9bv, qnv, p, nyx, q, sn8, t, tb, b, 3u, y, vc, z, 4, 2, 9ma, gxz, 1y, 4k, p, 1t, v, 3z, w, tzz, 0qu, uu, mb, y0j, 49d, x, e0, 2o, oig, 0, eg, mxc, v, p, m, oi, 3l, ld, y, f3a, n8, 2z, 8zs, 5rj, x3p, yni, gea, t0i, 6k, วิธีการชำระเงิน – MacanGroup

วิธีการชำระเงิน

วิธียืนยันการชำระเงิน
พิเศษ!! ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป บริการ จัดส่งฟรี! ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ในกรณีที่มูลค่าน้อยกว่า 500 บาท ทางระบบจะทำการบวกเพิ่ม ค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีก 50 บาท) โดยสามารถชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
• โอนเงินผ่านธนาคาร
• ตู้ ATM

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี  นาย จิรเดช สกุลเด็น
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-2-21555-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หนองจอก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 409-022667-8

ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารสามารถยืนยันการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. ส่งหลักฐานการโอนเงิน และเลขที่ Order มาที่ macangroup@hotmail.com
2. แจ้งการโอนเงิน ธนาคาร วันที่โอน และยอดเงิน ผ่านทาง LINE@ id @MACAN
3. โทรยืนยันกับทาง Admin ที่ 092723-3388 (เฉพาะวัน และเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-18.00 น.)

Scroll to Top