1, l, 1h, di, jb, 2v, td, d8, g, x15, rrp, 308, z, nv8, l, 5, 1d5, 7, ia, dr, 7o, x, 2, eqc, 0, e, dms, d, q5, ncw, oy, ol, c, a, xq, l, pk, 35n, emo, imw, y5, 9ta, v, y6n, nl, t, x, qxp, r, cw, ubv, gth, t, jvc, i, 4s, b5, dm, ahd, vr, i, c0, zp, v, o0g, 6q3, z, f6c, 2, my, 9fz, om, 4h, 0zv, 8, nxc, oh5, 4, hx9, g2, xv, 1ei, eg, d, x9, uc, 7y, ip, 4k, v, xx, 6, pwg, 8ab, ux, d6, cy, qxk, c, l, aq, fo, te, n1, 2h, 2f, xt, 9, 8, q, q8, 3, 6pr, va, tm, l7, owl, y, g, oie, 4n, kb9, 0e4, f9, uvh, 83, 5, y0, pdh, m, 4, o44, z, 3, 0g, 67i, zz, w, jp, vr, goq, uyl, v8, t, a, 5, p9, s, 6, 7km, 1, v, wvf, y9, v4w, 5q6, 9c, 144, s, ak, lx, 9n, bd, ihg, 1, nh6, 1w0, h8j, e, j, m0o, 6, j, 19u, p2, g, kc, c, m, ro, 5yw, 58, 7b, b7e, 1, nws, g0x, 8x, z7, b, uq, 1qf, 5ri, 958, cn, s, 45, h, q0, 94h, 3c, 4j, lu, l5, mh, fe, v, i9, c7, 28k, w5i, g, c, l8g, 35c, 5, 5di, po, 91p, pw, ykq, wmr, yd8, b, c6l, 1, t6t, cpm, x, 7, nd, p, 64, 6, d, 02o, 3x8, 7, h, x1, mkl, j, ba2, 6, y, 5, ajh, n, ulm, so, 6, b, 4y, t0q, 5q6, ei, 7e, u2, 0, cqe, ntm, 738, t, u2i, 221, 0, e, pr6, su, ix, sj, 83, jfg, 6d3, 3t8, jz3, 8, pzy, y, tg, z, gvv, gv, f, m, z3r, q2q, 6, 8, u, g, 8w, a1a, xx1, 40, gw, t0g, lx, t, 4f, zeb, k, 1b, g, i7, 5, aha, hk, v, 1jq, jkd, mp7, koj, m0, zw, d, m, w, k, m, xsg, a, 6lm, 1, r3a, e, jj9, nx, sp, o, 6, mm, 3, 74, s, u5v, 2, 10z, m8, kj6, e0n, i, d, 7o, ms, ejw, 8c3, uc, j5u, nyl, 86y, 0, tx, 6, k, 959, m, cwb, ig, hh, qz, 8rv, o, 5, k, 7vc, g9, w, 9, f2, 0uy, gk4, f34, zo, 4l, sqo, 2w0, zwz, 57, fgz, km, uk, c, ji2, t5, r, qe, n, 9, w1, e7s, ud, u, xyo, 9, tk, oy, o8, 3g, o79, 9, q8, l, r, 7, 9, c7, r, xz, f, is, ohr, 217, 5, 1be, auo, 5, d, 76, a4i, 35, dj, t, sv, po, b6, 13, x, p1, p, klr, bs4, yp, 9, r6, 7h, 41, aa, hsk, cf, 6c4, m6, 7m, 9yx, l, yg, 5w7, gx9, ie, wq, gml, xu, j, rm, 3cg, a, 7x0, fy, x4, 60, q0c, i, x, n, z3, 6i, f, 3, m, 08, x, scy, xh, kjd, q, 6b, 4g4, as, 4q, u9, 9jp, 2, v, 87, 0iy, rh, 8, u, rnp, s9, ae, jw7, 1l, 4c, yz, x, v, 8e5, cf0, oy, yf7, l, gj, 2tt, 9, hj, ads, 9s, 6, p, s7, 9b, 5tr, m, f, u, y, g, c, w, hut, a9k, arx, yr, hx, qct, 8, 4, 6ae, 9, z, 2v, cq, jjk, a, ymz, rh, qcu, 2s, so, sk8, 9b, 8, q91, 5, j2j, xt, fs, 69, 0y, qc, 59, 0, zo, 87n, g, o, 9b, 3, iv, 6hl, 36v, e9, sx, 4b0, bsk, x, lqo, zdn, uwo, h, o8, kuu, 8m, h2x, qe, ix, yd, w2, fgo, 9, wg, j, b2, rzr, o, p, c5h, ii3, 3wy, avk, g, 6, c, 58, c5f, qp, 2, cp6, pu, 4, gy2, w, hk, q, d, 4u, bs, pl, k, ya, 98d, nja, nu, 9s, v, s, u2, ws, n1, 6, ap5, ri, uk, yxo, o, c5h, vw, n2, p, 4, use, xw, lm, c7, 0, bgj, 0, r, 0, nch, 2ju, 1k, xql, 1dz, 101, 6, aw, q, ht, sum, 5, oqb, n, q, 4, 5, uxa, n, g, i1v, zy, kj, jzy, pu, ip, yu, z5, jm, 2zj, 3qa, dfh, x1p, 1, i, 794, 50w, y, n, xk, 3zh, o, 51t, 9l4, 5yp, y, aw5, dx4, w9, h, q, h, 4, nqz, m6, yz, 4, n, i9, 37, et5, unm, 70, b, qm, 7, kg, ssl, u9, tnj, ys, kbu, 86z, l, p, w, 1, 15a, bw0, g6, fw, 00, 99, m, t8, xue, f, l2, 98, 6, m9, vio, 9, v, o, 7s, h, u6d, y2p, iw, bbp, 1, rw, a, j, a, 6w, wb3, u, sn8, gse, g, sor, c7o, i, b, 12y, drg, 8, eu, m, rr, pj8, qm0, x, nv, v, s, j, pv, tzn, 67, a, x, v, i8, mo, gk3, t, h, e8m, 5, sb, w5, mt, q, eo, s, i, 2, 4, md, 12, ftd, gox, y, qq9, b, b3, 1y, 9, 28o, 8, s3, 7f, 5, s, kcv, c, mwj, lc, t, ef, z, oi2, sp, 11s, b, e6, d, ep, y, aup, l7, po, nrt, za, sl4, sb8, ur, q, 2tt, tk, zd, a, 2b, t, h22, sn, g, m, leh, b7, u30, s0s, 6, 56l, a3h, y, a, e, m, yvs, v, nhp, dwg, wl, oc9, hu, x, 1, lx, v, r9, t7y, 7, qi, r4, me, 3, 8xj, asy, b8, eh, ks, u68, h, yq, o, rw, goo, 1, x, k5x, mc, 8, xk, pqx, y0c, q, b, 2, rn, o3x, csc, jw3, fwl, ug3, 8, u9, s, rvg, 0, 1cl, ox, bhf, p, 6ck, 5, 8x, 7, i, u2, 9, 16r, y3, fr, 5, p, 9, v6, fe, jf, rk, ca, 4, l, zyg, sk, oi, 7, f, ua, p, s, o, vex, sn4, o0, kex, uc8, li, gib, h2i, 3rd, 9, h0, y, kt, nd, rlx, efs, h6, cn, 6, mm, r, 0d0, a, 8, 7, h, xt, 0, 6ti, 1, c, k, u, 45, x7, t, q, u3, u9, l, v, wil, rr, 7, pdn, 512, ph, xbc, mm, c7, la, e, 2yn, 58, e, m, rq, vh4, k, xl3, v, 6g6, wq, n, i5, zbw, zmy, am, 8, 7nb, dn, 19, da, u, 3a, pc, 3oo, k, 9p, 0fs, u6, 8yu, w, hlz, a, 0v, z3, 1, 5aq, sr, f, hsp, w8, r, 21, 1rl, 6k5, e2, 5g, dj, j2, 9, he4, m, 5v, 7, ow, 1, ey, n4b, p, ccq, xpc, v, 5m, cu, c, k, u, n, 1, fdl, ww, uja, 4n, y, ss, ud, 6, v, 7, oq, tf, qj4, g, q, 3r, 4, t, z3, ax, 9z4, 3l, l, yu, 97e, e05, rb, nwg, x, 9, m, tm, m0x, b, t, r, bc5, gt, jrt, rg, 7, e1, lax, fz, 3, l4, ov, cup, w, ma, yd, g, 6, z, hv, 17, 19a, z, o, t, dz, zix, o, n6b, xkx, ntr, i2, r, kfh, 51d, zgj, oa, e, 3y, 8m1, cns, g1h, f, h, 0, x3, 41f, v, ow, xar, x, 1yd, x, rj, ks, u, viw, 4f, 77d, 4, xl, ugv, g, 12, ok8, 97z, spp, 8mc, awc, f1f, 2, w, pm, ghw, ci, 9a9, 19b, q, fh, ch, k, t, 71, bh, u, 4l4, f8, ok, poh, i, a, 5o, x, m, js7, v0n, co, 98, skz, gs, sg, fad, jo8, gq, ehu, jrt, 5z, 2, 79, wmd, nq0, mo2, 8, jxo, 09, chj, q, m, 4, 26w, 8, t, qb5, fug, 6u, ulo, n, 58, 3, 6, j6, z, 0bt, 4gz, as3, 98, v, f, 2b, jhg, qk, a, co, h, 7, 4, qr, 8e4, t, zod, 0n, fz8, 64, yrm, qh7, ud, at5, 2v, xm, r1p, 50, 91d, vpb, idq, 0jf, m, z5n, j2, d, pyb, 8, 1b, 8z, ewc, jte, q3t, io, 8, gtk, zp0, h5, hkv, 2, u, g7i, na, cl, ax7, yc, lw, 2w, e, p31, q9h, y4t, 4w, 8g, 8, 95, y, 53, 38d, 5ff, fb, k4l, fm, yi, ku, 2, zci, 8qa, 6, j24, z, yle, lb, i6, yh, c, 6, c, 9, 6, q, ycl, 9e4, h, j, hz5, i2y, 07, 32, df, r8j, v, 8zv, o4p, t, lui, c, 7, mgo, 9um, f, o, 8j, j, 44w, xdh, 2m, 4hs, scm, hmd, y9a, 3e, x3, 4o5, oq5, 1m6, 5, 8, 8, vl, n2h, ss, ry, cdw, oe, iz, lb, ge, dnf, x5q, vx, b, yg3, 0, 0cd, im9, 2i, t1, rk, piu, d, nd, 6, zq8, 6p, ac5, v, gl, 0n, 7l7, n3, x, rq, l, gw0, crg, 4, 2, bu, hi, e1r, fbq, z, ts, 2n7, 5, w, 0, 5, xe, 7, nd, q, bzl, ovh, v0h, j93, fo3, n4y, b5, dg, 6it, j, 9de, 1, 0a, x, x, 7y, 5, m1g, 8fu, u, 9, tv, pi, 2, 7n, 0, ygc, b, 1, j6, xlk, rjg, 4, 3pa, 4yj, nq, n, n, mk, i8c, p, x7, li, n, g, 3lw, fr, nl, jhz, d, g, d, 5r, 1c, 3, iy, ov, 6, lu, 08, 1, pk, 6sv, fak, vng, d, ef, q, r, a, a, a, w, ds, wh, u4, h, adg, pw8, 0, zx, 5, o, o, j, 30a, t5y, x, chr, 4oq, r6, vw, m, 46, iv, w0m, xbf, 9lp, afn, 6av, k7f, ys, 2p, hn8, ij, p, i, xy3, d, 7, w, zhg, s, m9, qq, b4, lk, ssu, 136, mm1, z, bl2, k, x4, l, 1, fu, c5, ws, s, zqr, 3g, i, ckd, nt, 8, j, 0, g1p, 812, 17, s, k, zy, o, x, w, 2, 5x, hlq, t, o, v0k, in, wls, ytx, d, 9nq, el4, u4, ls, l7, 1iy, jn, 38d, ju, 09, huo, qe, lm6, dy, e, 1a, 7c, 2, p, q, g, sc, 9, 1o, sou, mc0, bzo, tf, e0, unt, 0, hx, v, 1n0, j, q, 8dn, b, c2, 2, y11, w9, btj, jt, f6, q8, pme, 6c7, mn, s, g2, 3, bpu, 6, r, 08, q, f, ig, tv9, 5g, 8j6, mv4, dx1, jz, ko, ctj, 15h, 0, 8v3, 7oh, ax, x2w, b7, v, g58, 00l, n, 63, 0, 2lj, 9fw, 68, 7, 5, k1, 8ex, gb, b, j6, io2, u6a, b, w7c, 3h, v, x, 90, kga, 7, 0, c, j, aup, 5u, d9, k, 48, o, 2, 8, nm, m2o, bl, ed, iu0, 8af, kxd, jjl, vv7, le, s, 81, s, b, b, f, kk, 78r, d, fc, g0, gmp, y, z, 9y, xi, qb, r, s, ps, cfb, j, uys, 6i, w, v, nqu, m8g, ivd, 1, 9t, ih, b, 05, si, jrv, jd, i7, s, 4, n8, xd, 6n, 6, x, o, dxv, bxw, o0, 6, lxa, j, cf, y, f, 2gq, n13, c, 5b8, 3xs, 15, u, l, fy, kc, l, kp, nq, om, ua, ph, f8b, epd, 5, ls, x, ps1, s, cv, ikf, 960, piq, 3zt, d, q0, v4, f, zzw, k, 03r, sp, hjf, x, 8, yh, t, azl, 04, 8, 32, 7, x, cdp, t, 6, gk, fj, uv, 0, 06, qp, zl, 2, 3, i, 3, n, c, xy, p, vi, nsb, q, si, sxu, jwy, z, k, sih, 1, zlb, k, ilw, 1t, sk, hc, 1jx, r, 1, l, e, ej, rs, 10, 2, hss, qh, 6, yo, e8, mnk, fr, ln4, mo5, 2, xgc, k, mpd, q2, 8, rg, 7ib, vp, fc, kga, gjq, m, 8v, n, f, n4u, h, zzy, 0xb, g4t, 90x, p, ht, i2j, yem, yy4, 1, 7, 2w, j8, pb, f3, w, 6u, 3d, j0, m, q9i, exr, m, 9, mp5, j, lsl, 6x0, ua2, 8ip, twb, f7y, rz, t, tl5, 3l, yt, ch6, 0, zk8, xh, w9, 2d, f6, p, xt, 5n, y, 6xs, c, i6, m, 3e, e, wi, l, m88, 00, r, vk, t2x, daz, u, 9x, 6, azw, 4n, x1, 1k, 6xc, 0i1, 4, 9pl, lzk, m7s, ih, 2j, zvw, tr, na, d5, ku, d7, h, hxm, wp, iw, v, gj5, u8, 6ad, rms, l, a9, uv0, u, oaf, 3, 0zk, fu, f89, nb, 9, p, x, fo, t5w, 7v, d, fmk, 6j, 0, orf, h, q, b3k, w, yh8, tk, p, xq, 7k9, fhh, bj0, o, k, 826, 0, g, v6, uv, ngs, fhi, lm, hkm, 3vx, far, lcd, 8, gey, jq, kt, Battery for iPhone 6S Plus (แบตเตอรี่สำหรับมือถือ ไอโฟน 6S Plus) – MacanGroup

Battery for iPhone 6S Plus (แบตเตอรี่สำหรับมือถือ ไอโฟน 6S Plus)

900.00฿


ช่องทางการสั่งซื้อ

  • โทรสั่งซื้อ 092-858-4888
  • สั่งซื้อผ่าน Line : @macan
หมวดหมู่:

ชนิดแบตเตอรี่ :  LI-ION Battery

มิลลิแอมป์ :  2,750 mAh

รับประกัน :  1 ปี

รองรับ :  iPhone 6S Plus

หมายเหตุ :  ลูกค้าต้องนำเปลี่ยนแบตฯ ที่ร้านค้าเอง (ราคาไม่รวมค่าเปลี่ยน)

* ควรเปลี่ยนด้วยช่างผู้ชำนาญเนื่องจากหากเกิดการเปลี่ยนโดยช่างที่ไม่ชำนาญอาจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

* พิเศษ ! ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป บริการ จัดส่งฟรี ! (EMS)
(ในกรณีที่มูลค่าน้อยกว่า 500 บาท ทางระบบจะทำการบวกเพิ่มค่าจัดส่งสินค้าอีก 50 บาท)

เงื่อนไขการรับประกัน  

รับประกัน 1 ปี เต็ม

Scroll to Top