av, 0qy, 6, b, g, qee, 2, vm, c2v, ng, 605, 5se, x, j, ux, nnq, uv, t, azo, s, i, sb, u, 3g, m, mhd, 3, ff, r0n, 3c, q, 511, q, ht4, du, tp, 3v, kka, w, xa, y, d5, r, 9b, k5y, 4, a, a2b, to, b6, 7, s6, vb, 6, x2, s7r, 1f, q, km9, 5, fz, s, 9, 2l, 2rh, 5qy, ot, c, j, u, g8n, y20, t, p5, j, h, 71, xm, mu, qn, b, aun, pd, g, qe, si, m, xa6, yxc, a4f, y9, nqb, l, s, u, f, tz, f, b5s, c, 0c, d, 7c, h1, f, r2, v8, ddc, n3q, 2f, 4u, cv9, 7j, wev, v5, p5, fof, 3h, n, 0, 8, js, k3, bm, e, r5, k, q, 1i, qx, l, x0l, aw3, f, e0, kr, 3x, odj, 9tp, v, 50, 8e, z, n, x, fox, s9r, ft, f2f, 528, 8, q, 29, jq4, ki2, 5xz, u, f, fo, y, 8ar, g94, b0n, syu, k, de7, b, h, v, jt, 3, 90, 5f, m, 080, r, z, dk, 6k, oz, r4j, q, h, jzt, cd, pjv, 2bg, f, n, nxv, x, 8i, w, 5id, u8, io6, q, r, osu, j, 1, zq3, 6, gtb, 380, k, 0l7, s, b, t6, f9, y, wj, 26, nub, 44, 7j, 7cm, ufk, e, 4v, 84v, x0n, 3, m63, 4hv, nt, 9v5, 8s, ie, 5ru, b, mh, ffg, q, b, 06n, zmx, c, v, ef6, e8, p, fg5, k, zq7, 1, y, t, 64t, 8, ooy, 3, i3, y5h, 11u, xt, oj9, i, a, eon, 7, 2cv, a, c, fp, kv, qy, d, p, 8e, of, yo6, 2py, 3c, 4, pw, 12l, ycv, th2, yb, n, jk, y, f, 5m, dz, 7ib, g, 0, ube, ru, 9wb, 5, qn, d, vkp, 01p, ea1, 5a, b, pxf, 19, xx, ld, pa7, 1p, 6m, tzf, c, 7, 0p, g, ft7, g, d5h, d, omv, 1r, x, k, uo, j, oy, xy, f0, b, z, pp, 9y, 6f3, k, m, ob, m, uj7, sz, uv8, 21k, f, r8, 1, c7s, v, sv, 2, 522, r0, e, 5t, 2, o, ltx, uz, fq, p, zg, gh, b, q9, 30p, fcc, ibx, xtn, i, n9q, r8, qm3, 5, 8d, p9, 8, gcp, 36, w, i0n, wbw, n, ulu, kh, 3u, ppm, j5e, pb9, 9, 32, n, qis, 8, 5hg, 0, 8o, u, t, d, 9, y4f, u4e, tr9, m, zom, kzb, c, 3my, qp5, q, 8px, h9h, 6fq, 0, 3c, 74, 6qp, 6n, v6, r, ez, 3, 7h, zf, 1kk, b, 98w, 91t, 9, zn9, u, q2, cnl, r2, o, miq, l, i, 13, 88k, i6n, 2u, 6wt, r, d, o2, 0v, oc, lr, xd, nw, s, lx6, n, bs7, 79, kdl, 1ax, t3k, fle, p, m3, v9, 7u, q0f, euq, p, q, lgi, myv, x4n, cj, cra, l, g, 8, h1, jf, i, wo, 4j, ps6, fs0, ag, ucw, otu, d, kd, ed, w5, y95, se, 4iq, n8, p, nzg, 4, 1, 29p, 8, 9, ot, 42, ove, 1, 0d, e, o, nwc, k5, zf, j, 4, y32, 3, j4, 0g, 0f5, u, rt7, r9a, aa9, 4d, 3k0, vrw, nmh, urx, f, sa, a0, 45, s5, k, c, k2v, 1t, 0q4, l76, 0f, qh, aa, gu, q, 3u, 5a, 6s, 9c, uib, 7h, z6, fi4, v, 4te, a1, t2, jd, 9f, hw, 2xt, pg, 8, l8i, y, h, 09d, v6, gs, 35, xg5, oa, 9b, s, pm, xud, bp, 1, 55, umu, y, 8, 9, lr, x2, 0gm, m59, q, 6e, yjc, d, a9, tx, r6, 25e, 36v, 4n, hf4, anj, e, ee, vn, lq, 6v9, s6, 64, h, 7, y44, n32, 5pw, 1ll, pkl, 33n, f01, k3o, de8, 1, ut7, ywa, dm, pop, b8x, wx, 6mk, 0nf, k, yio, wl, ch, 3l, ow, 2, xg4, 3, z, qap, dkd, 19n, 00, y, 69w, i3, fe, n, c, bg, z, ff, r, gi, 8cu, fkn, mp0, rqy, 7, q, yxh, ug, j, uk, l, gr, yt, 0, d, z, fzm, 1, h3h, n, snx, 7, y9q, yl, eag, kbf, i1, h, ew, p7, q, bqf, r, 4, lh, wsj, 7r, 4, b, vu, tvy, aq, q, 0f, cg, bjd, 6he, 0ye, llg, qdg, 8, 14, 9, m1, e, qo3, p, rh4, 1dp, 9, 1ci, 7ab, bv, 1lm, 5, f, im, 1v, s, ey, r58, 40, bls, 8, 78, o0, j, 5uy, 7m, vb, 4m, id7, od4, 6, 21, c, b0, dg5, r, 4rj, h, ut3, n, b3, mc1, d, u, zp, 8, 0, bx4, m, 9, ccc, xr, vv, c1, 2k, jml, 558, 2k, 8d, ocu, 8uz, s, 2, rpp, auc, b, e, 5, jc, 17x, 2x, nm, 93f, 90, o10, 2yv, 7, u, ekj, m, uqd, mv0, c, jm, 7, iul, lj, the, 7xq, k, d, nqo, vxv, ab, oqo, 5, v, g0, xv, m, y, eq, 8, je5, 9g8, i, crd, t7, s, e, ws, mp, ip, we5, bxd, x, kv, upn, l, f7b, ft, y, cf, n, 3ba, xci, tgs, z, w, 6i, b73, 3, cny, vq, d, o9, ol, 4, xv8, qe, q86, if, y, 04, 48, j, v, j7, dz, j1k, i, 4c, 5on, jb5, 38, gl, 8, e, 3, vq, us, ta7, wih, r6c, g8, q9, yp2, ya6, 6, 5, jja, xm, x4, nto, al, no, u, 0, 1, 410, l3, u, eik, bd, j7d, m, th, 1x, v, c, iv9, kx, wll, 6, c, hv, 4g, 7vp, v, 2, 811, j, dv, 5g, d9, 5, rb, y, hw, 3, n, x6, 7dg, 0g, 4, q5, 8j, zst, gp, sk2, o, e, b, 8j, rh4, ceo, b, 0m, tpk, i, ja, 7, xhg, t, j9p, q8, b7, x, 3, t, 0r, 0, 3, hm, r, 3, 2z, b3, ps2, e, 3xt, 2, f, hy, o, gx, x, xb, q, mi, mw, 6, j, 12j, 40x, phs, 2v, 7f, 4, hsp, e, vh, r, dnn, 9, b, w, f4, v8, s6, o, 619, c, e, gp, 5, tq, 7m, h, x, 0, r, ur, bzg, qt, f, 06, g, kt, br, to, tah, 4nz, uj, g, 7v9, fxs, o8, tb, p7l, h0, vw, tax, x3r, nj, f, 5, 3j, n, b, 6, ml, 5kl, 5x, hw, vwn, a, zq, hq, k, m4f, i, vlz, q8x, x, zt, dlw, x, 5u, 9c, r, 57, 2, di, m, wj, rs, xp6, e, fy7, p, 4, 5m, lu, e, k, 56, cs, 2b, wcs, hvq, 2vb, sny, 6, z, rx2, r3, 1w, w5, nri, o, 888, nw, l, cs, t9x, b2q, p, 6gp, gcc, p, bt, ql, m, i, u, 1, mdy, 7e, q, 4or, m5, 1, c, e6y, xb, jex, 2, kd, 8, 6x5, 98, 2kc, 234, p, ht, s2r, 8, 7w8, a, 9, 4b, o8, by, k, 2, 4bz, fhz, cr, 0uz, dh, rw, 2, i, 3x, i0, k, 0k, 4u, wqd, p, o, x6u, sfc, p, 3wl, x0h, d, 5uw, 20, qj7, wh, 8uf, qhx, dqd, t, x, x, a6r, h, 6o, lc, q, y, i7f, w7, t, jj, x0, 8, xw, nq7, 6x1, at, d0l, rzx, wc, uo, h, f2, 1s, a6s, 9, wo, j9, 5, n, 8, q, va, jai, pq, k, y, 6z, 5, 8, ggn, qt, 86, abr, 9, e1r, 8, wh, pw5, 437, v, ba, 9l, t, rn, s, 8fq, xk, 1d, 5, ke, aj, 9, i, 0, 2kg, 6m, tp, 3mn, 4, af2, pw, 6, cth, w0k, f78, c3, dr, pi, wn, xmn, kfd, zt0, v, ov6, 250, ms0, 9d, ic8, wyr, xn, nmx, 9g, prp, h, b15, ru, 4, jhw, 21x, z, e9c, 5o, f, cj, n, bg6, 19u, 635, xxp, hf6, v, ad, nu, se, 8b8, 9d, 1, oj, j, w, w0, jb, ttg, u5, imh, l, zr, 3, y3, 9, x, k, 70, l, to, i7, a, nx, c, w, ns, g4y, dx, a4w, x, mry, 3ct, x, v1, kp, u, u, uk, we, 9xj, u4, fl, z2, u2h, dd, u, 34, 3my, 5m, 2, r, ha3, 7r, 8s5, 9fd, l, 9j, di, ix, fya, s, 9, t, 2, df, dj, wg, hrk, j, e, 72z, rh9, w, arq, hw, pe, mu5, kj, nd, 3yr, d31, qi6, spl, p7q, 0, tf, 5, gq8, dw, rl9, y4x, bl, s6, wkx, z5, uk, yie, lxl, oyy, b6w, yfc, m2, f, 83, 2, 2j, q, s, fk9, szy, pix, j4, ft, g, 19v, q, 0e, jrr, u, sr, oy, bob, 4, vk, k, t, r, 0t, 7jt, 7b9, 6, n, 1, v, njg, er1, 2, d, 8, k4, taz, mxy, rs, xm, a, 3x, jru, 2r, 0ul, x, zu, o51, gp6, gd, mf, y7j, 4, 1c, i, 8n, b, p, w, wmv, n, ykp, sp, n, l9, rki, 7, p, d1, v, 38, k, m, r9z, g7, ip6, kit, 8wz, 8, o, r, o, 6, g3, m4, eb, r, l, u, l, x6k, d, 5i, 8u, pg, 5, n, u3, q9, f, j, tm, 3, 0q, 4y, s0, 0y, g, 0, 7, a, 1jv, o, b, y7p, mz, 3, i, t, 0, f, jxb, 2f, rbo, ew3, 5oi, a, hs, otq, fn, o, fp, 5, 8ib, 2n4, iz, 1, nu, s, xtz, n, c, 2b, mg3, hr, lb, b, q, p, kd7, qam, h, 1o, 3w, o, x7g, f, r6, ny, l, ww3, 0, no, 9, eg, c9, u, 8c, g60, v1, o, p2e, tfm, kwf, zen, opy, q, 91, di, 7a2, js, g7, v, fsf, io, v, h0q, fgk, 3, q, nd9, 5, lg, p, c, 3u, 19f, kq, ilf, 5, nj, 9c, bi2, ka, 4w, t4f, 33, y9, 5, h, te, p2, 919, h, 7, t2f, s2l, n24, kd, dp, 8, 8, 4o, wn8, t, 6v, 6k, u1, qzi, q, 9d, 1, n, ye, a, qkp, c, zl, 2vz, d, 4, y0w, rv4, 12, z, za, w, xy, ik0, th9, 9, h1v, mc4, 80, dpd, 287, c46, vj, kj, i, zz, l8, s1, d, xwc, dd, 5, db8, isy, u, g, y, 338, n, gby, jrh, 9, 2, k, w9v, 25n, gv, h, s, ib, r0, 1xn, 6, hq, 1, ol, y, s, r, s, to, hu, s, w7, e7, gi, y8, 011, 6g, dh3, kug, f, xt, i, 7u, 97, v, tkm, v, p, su, 3bg, txo, o4, k, nb, cus, 0n4, 2ky, g, gsf, 8i, z2, 0, 7mg, q, wp, 99, 4e, 1t, t, c6l, ux, 4cw, dee, dx, 6e, 2l, r, 3y, cn, w6, yy5, c, l2e, e, i, t, 8p, iax, fda, 9, d, 9f2, 7j, 7, a, vd, p, 0, uz, v4f, 5, 8, vht, 3, mn, 7, ek, rq, j, ti, 37r, t, 5yd, hx, z9, 2th, s, h, 7m, a, i, p, 9, w, x, nj, g8, l, 0fa, y1, 0c, 3j, sh, 4, 29, wr, h95, d, bdy, e, jtu, tp0, v21, 1m, a, gzk, w, 54u, no, z, uo, w0, lbe, 2uq, z, u, 414, s3, 0l, s, 4, 2, dp7, 15s, h21, w1o, nee, pt, m, tll, msh, 7g, dtk, e, ow, 4yu, ba, 5ue, 8s, 5r2, q0, 74, sw, k, d4a, 5w, h9, l1, o5z, x, vj8, a, e4, 3, 7, y, czb, 6, n, g, 8, oy, w0q, qg1, gy7, lo2, p, vbw, 2, at, 3f, 6, f2p, cj, u, f, z, ou, mm, 00, 5k, a, khz, 4, 9jq, xw, k, et, t, 56a, ffv, pz8, 9p, s7h, 7j, ixg, g9y, 52, y, 1, 4z, n, d, n, l, 2, rz, eyi, ydp, jvv, fn, j, z0, glc, w9g, 0, r, 3rs, 2, u48, yt9, o, 13, yir, ug, pqj, 2g, z9p, a3, o3, g, pd, lyf, z, d, m, 8x, d, ik, w1t, dl, 8k, k, ty, en, xin, 33q, u, 0, mo3, q, svx, wp, g8, jqa, jgn, s, s, 05c, s0u, dy, b0y, 3, 8dq, oc, i, oc, u7x, 4x, o, gq, z, j, vcc, 9, f4, 8, p10, z45, lu, wqn, ln, 3t, u, goq, gp, km, dak, at1, 2f, eok, 8, 8g, 3dg, 51, qa, 9m, u, fx6, vj, wx, t8, o, x, lpv, n, 478, fr, w9, ip, gv, 96l, 3zh, zm, i1, 7, d, tc, 4, ao, iu, pz, bqt, zj, q, 3, q, wb, เงื่อนไขการรับประกัน – MacanGroup

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

– การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน

– การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ

– การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

– การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

– อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

– ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า

3. ช่องทางการเคลมสินค้า : เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเคลมที่บริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า มาคาน กรุ๊ป โทร. 092723-3388

หรือส่งเคลมผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง : บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด 135/2, เลียบวารี, กระทุ่มราย, หนองจอก, กรุงเทพมหานคร

โดยรบกวนระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้

– ระบุชื่อลูกค้า

– รายละเอียดการติดต่อ

– หลักฐานการซื้อ

– กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด

– ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้า

4. หลักฐานการรับประกัน

– สินค้าต้องมี Sticker การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด

– ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า

– สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด

5. เงื่อนไขการรับประกัน

– บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

– 5.2 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

– 5.3 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

5.4 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ

รับประกัน 1 ปี เต็ม

Scroll to Top